Famous Filipino People
Home  |  All Famous Filipinos  |  Celebrities  |  NewsflashesParuparong Bukid

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya - uy!
May suklay pa man din - uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

 
 


Filipino Books
Tagalog Poems
Famous Paintings
Folk Songs
Folk Dance
National Symbols
Philippine Geography
Origins of the Philippines
Philippine Territory
Geographical Characteristics
Land Formations

2006 - 2013 Famous Filipino dot com. Some rights reserved