Famous Filipino People
Home  |  All Famous Filipinos  |  Celebrities  |  NewsflashesPanunumpa sa Kalikasan

Ako bilang isang Filipino
ay nangangakong gagawin ang lahat
upang ingatan at pangalagaan
Ang aking kapaligiran

Magtatapon ako ng basura
Sa mga tamang lugar lamang;
Pahahalagahan ang angkop na pamamaraan
ng paghihiwalay at muling paggamit nito

Ako ay magtatanim ng mga puno
Upang mapayabong ang kagubatan;
At tutulong upang mapanatiling
buhay ang mga ilog

Kaya't bilang tagapangalaga
Ituturing ko ang bawat araw
bilang isang pagkakataon
para ipakita ang pagmamahal
sa kalikasan ng aking bayan

 
 


Filipino Books
Tagalog Poems
Famous Paintings
Folk Songs
Folk Dance
National Symbols
Philippine Geography
Origins of the Philippines
Philippine Territory
Geographical Characteristics
Land Formations

2006 - 2013 Famous Filipino dot com. Some rights reserved