Famous Filipino Poems

Panunumpa sa Kalikasan

Ako bilang isang Filipino
ay nangangakong gagawin ang lahat
upang ingatan at pangalagaan
Ang aking kapaligiran

Magtatapon ako ng basura
Sa mga tamang lugar lamang;
Pahahalagahan ang angkop na pamamaraan
ng paghihiwalay at muling paggamit nito

Ako ay magtatanim ng mga puno
Upang mapayabong ang kagubatan;
At tutulong upang mapanatiling
buhay ang mga ilog

Kaya’t bilang tagapangalaga
Ituturing ko ang bawat araw
bilang isang pagkakataon
para ipakita ang pagmamahal
sa kalikasan ng aking bayan

%d bloggers like this: